Giải đáp

~ようによっては nghĩa là gì?

~ようによっては nghĩa là gì?

 • Tham khảo chương trình học tiếng Nhật online N3~N1 chuyên sâu
  Website: http://thaolejp.com/
  Fanpage: https://www.facebook.com/thaole.tiengnhatonline
  Facebook Thảo Lê: https://www.facebook.com/thaole.hccjapan

  #hoctiengnhatonline #hccjapan #hoctiengnhat #thaole #giaotieptiengnhat #nguphaptiengnhat #luyenthitiengnhat #tuvungtiengnhat #tiengnhatn2 #tiengnhatn3 #tiengnhatn1 #hoctiengnhatquaphim #hoctiengnhatquabantin #docbaotiengnhat
  ——————-

~ようによっては nghĩa là gì?


Chia sẻ bởi Thao Le JP tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.