Đời sống

🔴Trả Lời Câu Hỏi Về Đời Sống Và Tâm Linh 4 l Đ,Đ Thích Đạo Thịnh

🔴Trả Lời Câu Hỏi Về Đời Sống Và Tâm Linh 4 l Đ,Đ Thích Đạo Thịnh

 • #ChuakhaiNguyen, #ThayThichDaoThinh, #TinhTongHocHoiVietNam
  🔴Trả Lời Câu Hỏi Về Đời Sống Và Tâm Linh 4 l Đ,Đ Thích Đạo Thịnh
  1. Con Muốn Siêu Độ Cho Vong Linh Con Phải Làm Thế Nào? ; 2. Con Tụng Kinh Địa Tạng Mỗi Ngày 1 Quyển Chồng Con Tụng 1 Quyển Có Được Công Đức Trọn Vẹn Không? ; 3 Hiện Tượng Ma Giấu Và Cách Giải Trừ? ; 4. Tìm Thầy Học Đạo? ; 5. Quả Báo Nghề Sát Sinh Và Cách Sám Hối

  Quý Vị nghe pháp đừng quên bấm đăng kí và chia sẻ kênh để rộng kết thiện duyên với quý đạo hữu. A Di Đà Phật!
  Kênh YouTube Ban Thông Tin Chùa Khai Nguyên chuyên đăng các bài Pháp âm của Đại Đức Thích Đạo Thịnh – Trụ Trì Chùa Khai Nguyên
  © Trưởng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam
  – Chùa Khai Nguyên – Xã Sơn Đông – thị xã Sơn Tây – thành phố Hà Nội
  Điện thoại: 02433. 610 897
  E-mail: chuakhainguyen@gmail.com
  Kênh Youtube Chùa Khai Nguyên: https://www.youtube.com/user/chuatanvien
  Kênh Youtube Pháp Âm Thầy Thích Đạo Thịnh: https://www.youtube.com/chuakhainguyen
  Trang FB Chùa Khai Nguyên – Sơn Tây: https://www.facebook.com/chuakhainguyensontay
  Tranh FB Tịnh Tông Học Hội Việt Nam: https://www.facebook.com/tinhtonghochoivietnam
  Website: http://chuakhainguyen.com – http://tinhtonghochoi.vn
  – Quý vị vui lòng không chỉnh sửa nội dung cũng như tiêu đề clip.

🔴Trả Lời Câu Hỏi Về Đời Sống Và Tâm Linh 4 l Đ,Đ Thích Đạo Thịnh


Chia sẻ bởi Pháp Âm Thầy Thích Đạo Thịnh tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.