Kế toán

1. Ôn tập Toán lớp 8: rút gọn biểu thức – phần 1

1. Ôn tập Toán lớp 8: rút gọn biểu thức - phần 1

Video 1. Ôn tập Toán lớp 8: rút gọn biểu thức – phần 1

Các bạn và các em học sinh có thể tham khảo các nội dung sau:
1. Chinh phục điểm 10 trong kì thi tuyển sinh lớp 10: https://www.youtube.com/watch?v=qQ3PBQRKWas&list=PLD2UOexoPAIEZYjD666caWmngO28Z6Qq8
2. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 6 : https://www.youtube.com/watch?v=y3ouJacINng&list=PLD2UOexoPAIHrP9E6LUeL2sxus1oxGcay
3. Chuyên đề hàm số bậc nhất: https://www.youtube.com/watch?v=DRk2IKHMNkg&list=PLD2UOexoPAIE9fV37VCdDUM6CokaLauGB
4. Giải đề thi tuyển sinh vào 10

5. Giải toán bằng máy tính cầm tay:

6. Chuyên đề Hệ phương trình:

7. Chuyên đề hệ thức Vi – et :
https://www.youtube.com/watch?v=cUMyYSsepOk&list=PLD2UOexoPAIHEceDWWFmK1HuFtlbdjevM
8. Chuyên đề Rút gọn biểu thức

9. Các bài hình hay thi vào 10 :

10. Bất đẳng thức Cô si : https://www.youtube.com/watch?v=9q0MtVpkmXk&list=PLD2UOexoPAIGY3Fpvl900v08Wgpsu71yh
11. Bất đẳng thức Bunhiacopxki :

12. Phương trình vô tỉ

13. Đề đáp án môn Ngữ Văn :

14. Đề và đáp án môn Tiếng Anh :

15. Kinh nghiệm thi cử :

16. Toán lớp 9 : https://www.youtube.com/watch?v=EXzo4FYn9qU&list=PLD2UOexoPAIGWZi3kf3wbf8JzyOkXF9SK
17. Toán lớp 8: https://www.youtube.com/watch?v=elaTygfg368&list=PLD2UOexoPAIF512WdMjPslzz_Ijt2EvS0
18. Toán lớp 7: https://www.youtube.com/watch?v=uoUCBlHjnhE&list=PLD2UOexoPAIFuc6Sgy0Otq1Igx6eEZn_S
19. Toán lớp 6: https://www.youtube.com/watch?v=y3ouJacINng&list=PLD2UOexoPAIHrP9E6LUeL2sxus1oxGcay
20. Góc nhìn vui rèn tư duy sáng tạo: https://www.youtube.com/watch?v=MxmeAMpJu1o&list=PLD2UOexoPAIGj4ByNmvApwtiYCUWbPsiD
21. Góc sáng tạo:

22. Kĩ thuật nuôi ong mật:

23. Hoạt động trải nghiệm:

24. Cây và hoa: https://www.youtube.com/watch?v=NBm13DQWBqA&list=PLD2UOexoPAIH61Ncfzz9lmNzfJj5ijylK
25. Hoạt động của trưởng THCS Cẩm Vũ :

26. Hoạt động của các lớp :

27. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 6 : https://www.youtube.com/watch?v=y3ouJacINng&list=PLD2UOexoPAIHrP9E6LUeL2sxus1oxGcay

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.