Doanh nghiệp

4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG – 1 CÁI THẤY NHỎ BÉ CỦA SECRETWEALTH

4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG - 1 CÁI THẤY NHỎ BÉ CỦA SECRETWEALTH

Video 4 GIAI ĐOẠN CỦA THỊ TRƯỜNG – 1 CÁI THẤY NHỎ BÉ CỦA SECRETWEALTH

Giá cũng là 1 pháp, giá an trú trong chân như của nó – chân như là như bản chất chân thật của giá, giá sẽ không vì ý niệm tăng giảm của trader mà tăng hay giảm.
Buông bỏ ý niệm tăng giảm, buy sell thì trader mới có thể thấy được 1 chút ít về thị trường

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.