Tài chính

5 sai lầm hay gặp trong sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định | Lưu Mạnh Thắng

5 sai lầm hay gặp trong sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định | Lưu Mạnh Thắng

Video 5 sai lầm hay gặp trong sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định | Lưu Mạnh Thắng

5 sai lầm hay gặp trong sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định | Lưu Mạnh Thắng
Xin chào các bạn! đã đến với kênh chia sẻ kiến thức Phân tích tài chính – Kế toán – Đầu tư.
Hãy tham gia cộng đồng 100.000 người thành công về tài chính: https://bit.ly/2WNqXuh
https://www.youtube.com/channel/UCgWLSpVbLx2yL33H6AZ-P6w?sub_confirmation=1
cùng chuyên gia tài chính Lưu Mạnh Thắng
Trong video này tôi xin chia sẻ với bạn: 5 sai lầm thường gặp trong việc sử dụng nguồn vốn khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp:
Thứ 1: Không xác định rõ nguồn vốn hình thành tài sản cố định;
Thứ 2: Sử dụng nguồn vốn khấu hao đầu tư vào lĩnh vực khác;
Thứ 3: Sử dụng nguồn vốn khấu hao cho việc sửa chữa tài sản cố định định kỳ;
Thứ 4: Nguồn vốn khấu hao không sử dụng cho việc trả nợ gốc vay khi mua sắm tscđ bằng vốn vay;
Thứ 5: Khi trung đại tu, sửa chữa lớn TSCĐ không dùng nguồn vốn khấu hao.
CÁC VIDEO CÓ LIÊN QUAN:
Học kế toán online – 7 nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định kế toán phải biết | Lưu Mạnh Thắng

Lưu Mạnh Thắng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
——————————————————————
Thông tin liên hệ: Lưu Mạnh Thắng
Số điện thoại: 0912303905
Facebook: https://www.facebook.com/luumanhthangbds
FanPage: https://bit.ly/3bGQsmT
FanPage: https://bit.ly/2VJr9dj
Website: http://luumanhthang.com
Instagram: https://bit.ly/344tofh
#luumanhthang #ketoantscd #khauhaotscd

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.