Ôn tập

Airdrop ăn chia 1500 token NEAR đã list binance(Random 500 người)

#airdrop #freecrypto #claimtoken

Link dự án :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVWAorG23L7XAgDzI6MYHB5s1y4Xd2m4Tymm1GAFm8zJO-jA/viewform
Đáp án :
Proof of Work
~1 second
All of the above
All of the above
10x cheaper to launch an appchain
Aurora is built on top of the Ethereum blockchain.
Aurora Engine, Aurora Bridge, Aurora DAO
Sharding
All of the above
DODO

Mua Bán coin nhỏ lẻ :https://www.youtube.com/watch?v=hwuCSh58RDo
Facebook cá nhân :https://www.facebook.com/minhkanglee/
Fan page :https://www.facebook.com/Cryptodailly
Kênh telegram :https://t.me/coinvietn
Group tele :https://t.me/kiemcoinsanchat
Twitter :https://twitter.com/minh24027796
Zalo :0868605538
Subscribe youtube ủng hộ mình :https://www.youtube.com/channel/UC13nDtckzZ3jUcrnCwFeYsg

Airdrop ăn chia 1500 token NEAR đã list binance(Random 500 người)

Airdrop ăn chia 1500 token NEAR đã list binance(Random 500 người)


Chia sẻ bởi Kiếm coin sàn cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.