Gia đình

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia | VTC Now

VTC Now | Sáng 11-6, các đại biểu Quốc hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, có 462 đại biểu, chiếm 95,65% tổng số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông quua nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia | VTC Now

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia | VTC Now


Chia sẻ bởi VTC NOW cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.