Phân tích

Bà Phương Hằng gọi tên Thủy Tiên, phân tích tin nhắn chuyển 13 tỷ từ thiện của Hoài Linh

Bà Phương Hằng gọi tên Thủy Tiên, phân tích tin nhắn chuyển 13 tỷ từ thiện của Hoài Linh

  • Tối nay, ngày 22/5, bà Phương Hằng lên tiếng

Bà Phương Hằng gọi tên Thủy Tiên, phân tích tin nhắn chuyển 13 tỷ từ thiện của Hoài Linh


Chia sẻ bởi Dương Bảo Thủy tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.