Bất động sản

Bài 3- Định vị nghề môi giới BĐS – Marketing Bất Động Sản

Bài 3- Định vị nghề môi giới BĐS - Marketing Bất Động Sản

Bài 3- định vị nghề môi giới
1. Hiểu các thông số cơ bản của dự án BĐS, của căn nhà cần bán
2. Hệ thông marketing đa kênh cần phải thực hiện
3. Tập trung vào đối tượng khác hàng mục tiêu, với chiến lược tìm kiếm sản phẩm phù hợp với khách hàng nhất.

Bài 3- Định vị nghề môi giới BĐS – Marketing Bất Động Sản


Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.