Âm nhạc

BÀI HÁT RU CHO ANH | Thanh Lam & Hà Trần | Liveshow Thanh Lam | Bình Minh | Hà Nội, 01.12.2018

BÀI HÁT RU CHO ANH | Thanh Lam & Hà Trần | Liveshow Thanh Lam | Bình Minh | Hà Nội, 01.12.2018

A masterpiece by 2 divas Việt+ :))

Cùng Nghe BÀI HÁT RU CHO ANH | Thanh Lam & Hà Trần | Liveshow Thanh Lam | Bình Minh | Hà Nội, 01.12.2018

Chia sẻ bởi Kalei472 tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.