Mẹ và bé

Bé vui học toán lớp 1 – Luyện tập cuối tuần 13

Bé vui học toán lớp 1 – Luyện tập cuối tuần 13

 • Tổng hợp kiến thức toán lớp 1 theo tuần cho bé. Video sẽ được phát vào chiều thứ 6 hàng tuần.
  Bé vui học toán lớp 1 –
  Luyện tập cuối tuần 1 https://youtu.be/6JxpMeAXwpg
  Luyện tập cuối tuần 2 https://youtu.be/nCmS_XBK_1E
  Luyện tập cuối tuần 3 https://youtu.be/VgKJgqMi5HM
  Luyện tập cuối tuần 4 https://youtu.be/wutpkUsf-b4
  Luyện tập cuối tuần 5 https://youtu.be/hRDIL937EX8
  Luyện tập cuối tuần 6 https://youtu.be/XD9By84e6Rs
  Luyện tập cuối tuần 7 https://youtu.be/dZtsBIwJT60
  Luyện tập cuối tuần 8 https://youtu.be/rBOFETvkOHE
  Luyện tập cuối tuần 9 https://youtu.be/8q1nQvVQOMY
  Luyện tập cuối tuần 10 https://youtu.be/6CCWKr21RUE
  Luyện tập cuối tuần 11 https://youtu.be/VGaJGo78RRw
  Luyện tập cuối tuần 12 https://youtu.be/Da6CgFidAOA

Bé vui học toán lớp 1 - Luyện tập cuối tuần 13

Bé vui học toán lớp 1 – Luyện tập cuối tuần 13


Chia sẻ bởi Như Thỏ CHANNEL cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.