Mẹ và bé

Bộ vi chất dinh dưỡng Double X + Daily + Vitamin Cho Bé, Dinh dưỡng thiếu tiềm ẩn -GV Đỗ Minh Phụng

Bộ vi chất dinh dưỡng Double X + Daily + Vitamin Cho Bé, Dinh dưỡng thiếu tiềm ẩn -GV Đỗ Minh Phụng

  • Chia sẽ từ Gv Đỗ Minh Phụng – Zoom 23/03/2020
    Thiếu vi chất dinh dưỡng diễn ra từ khi bắt đầu từ bé, một nguồn dinh dưỡng bị thiếu hụt tiềm ẩn dẫn đến nhiều bệnh tật tiềm ẩn cho cơ thể.
    KHi chúng ta hiểu được giá trị việc bổ sung bù đấp đầy đủ và lựa chọn giải pháp tốt nhất bạn sẽ giúp gia đình có sức khỏe tối ưu.
    Hãy để lại ghi chú nếu có thắc mắt.
    Hãy chia sẽ nếu bạn thấy bổ ích.

Bộ vi chất dinh dưỡng  Double X + Daily + Vitamin Cho Bé, Dinh dưỡng thiếu tiềm ẩn -GV Đỗ Minh Phụng

Bộ vi chất dinh dưỡng Double X + Daily + Vitamin Cho Bé, Dinh dưỡng thiếu tiềm ẩn -GV Đỗ Minh Phụng


Chia sẻ bởi Đỗ Minh Phụng – CA Group cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.