Phần mềm

Buổi 1: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin Mỹ Hào, Hưng Yên

Buổi 1: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin Mỹ Hào, Hưng Yên

Video Buổi 1: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin Mỹ Hào, Hưng YênTập huấn ứng dụng công nghệ thông tin Mỹ Hào, Hưng Yên
File word buổi tập huấn: https://drive.google.com/file/d/1iY3GfnEcNfbpJvFVJy_3Ean5ETU1kw0A/view?usp=sharing

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.