Tiêu dùng

[BUỔI 4] MiniERP – Thực hành quy trình mua hàng đến thanh toán (Phần 3)

[BUỔI 4] MiniERP - Thực hành quy trình mua hàng đến thanh toán (Phần 3)

  • SS4U.ERP là hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp được xây dựng trên công nghệ Oracle, đáp ứng yêu cầu quản trị cho doanh nghiệp vừa và lớn của Việt Nam.

    ▶ Fanpage : www.facebook.com/ss4uvn
    ▶ Website : www.ss4u.vn & www.erpexpress.vn & www.erpindustry.vn & www.hrmexpress.vn
    ▶ Youtube : www.youtube.com/ss4uvn

    #SS4U #ERPexpress #ERPIndustry #giaiphapERP #phanmemERP

[BUỔI 4] MiniERP – Thực hành quy trình mua hàng đến thanh toán (Phần 3)


Chia sẻ bởi SS4U tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.