Âm nhạc

Ca trù hát nói – Bích Câu đạo quán

Ca trù hát nói - Bích Câu đạo quán

Ca trù hát nói – Bích Câu đạo quán
Đào: NNƯT Vân Mai
Kép: Trần Koóng
Quan viên: Văn Hạ

Cùng Nghe Ca trù hát nói – Bích Câu đạo quán

Chia sẻ bởi Nhà hát Ca trù Bích Câu tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.