Kế toán

Các hàm Excel thông dụng trong kế toán, kiểm toán

Các hàm Excel thông dụng trong kế toán, kiểm toán

Video Các hàm Excel thông dụng trong kế toán, kiểm toán

Các hàm Excel thông dụng trong công việc kế toán, kiểm toán. Các hàm excel thường dùng trong kế toán, kiểm toán, các hàm excel nâng cao, hàm excel ngày tháng, các hàm excel thông dụng trong công việc, các hàm số thông dụng trong excel.
– Cách sử dụng hàm LEFT
– Cách sử dụng hàm VLOOKUP
– Cách sử dụng hàm MID
– Cách sử dụng hàm VALUE
– Cách sử dụng hàm HLOOKUP

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.