Bất động sản

Căn hộ số 69 – Tập 1 (Trailer)

Căn hộ số 69 - Tập 1 (Trailer)

NAMCITO CREATIVE presents MÙA OẢI HƯƠNG NĂM ẤY (LAVENDER’S LOVE STORY) – Drama series lãng mạn về tình yêu của những người trẻ tuổi hiện đại

For business inquiries: namcito.vn@gmail.com

Executive Producer
NAMCITO

Written by
BẢO NHÂN
QUỲNH FLAKE

Directed by
BẢO NHÂN
NAMCITO

Director of Photography
CAO ANH HOÀNG

Producer
THUÝ VY

Assistant Producer
DUTA PHAN

Production Designer
ANH ĐÀO
ANH DŨNG

First Assistant Director
THÀNH CHÍ

Second Assistant Director
THANH CHỢ

Script Supervisor
NGỌC TRÂN
TRỊNH LIÊN

Theme Songs

GIỮ EM ĐI
Composed by Tiên Tiên. Performed by Thuỳ Chi

MÙA OẢI HƯƠNG NĂM ẤY
Composed & performed by Phạm Hồng Phước

XA ANH CHẬM CHẬM THÔI
Composed by Mina Huỳnh. Performed by Sĩ Thanh

VÀ EM GỬI LẠI
Composed by Bảo Thạch. Performed by Sĩ Thanh

PHẢI YÊU ANH BAO LÂU NỮA
Composed by Mina Huỳnh. Performed by Sĩ Thanh

LINH CẢM
Composed by Mina Huỳnh. Performed by Sĩ Thanh

CHUYỆN BUỒN EM PHẢI QUÊN
Composed by Đông Duy. Performed by Sĩ Thanh

CHỜ
Lyric by Liêu Hưng. Performed by Sĩ Thanh

KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN
Composed & performed by Phạm Hồng Phước

GIÁ CÓ THỂ ÔM AI VÀ KHÓC
Composed & performed by Phạm Hồng Phước

Music by
MINH THUỴ

Stylist by
PHÚC TRẦN
LÊ MINH NGỌC

Make-up Artists
DONALD NGUYỄN
NOO TRẦN
NHƯ HOA

Hair Artist
NGÔ ĐÌNH BẢO QUÂN

Edited by
KHÁNH LY
TRỊNH LIÊN

Sound Edited by
ANH TÚ

Music Edited by
NAMCITO

Cameraman
ĐĂNG THÁI
ANH ĐỨC

Assistant Cameraman
ĐỨC ANH
HỮU CƯỜNG
THANH HOÀNG
DUY PHƯỚC
HOÀNG VINH
PHÚ CƯỜNG
QUỐC BẢO

Flycam Operators
THẠNH LYLY
CHÍ NHÂN

Lighting Technician
VĂN PHÚ
VĂN TÚ
SỸ THẮNG
SỸ CHIẾN
CÔNG ĐỊNH
ĐỨC MẪN
HOÀ NHÂN
QUỐC TRUNG
THANH HẢI

Sound Technician
ANH TÚ

Graphic Designer
HIEP LE DUC

Photographer
ZUKI NGUYỄN

Wardrobes
PHÚC TRẦN
URBANISTA
MASCHIO

Copyright © 2014
Namcito Creative
All Rights Reserved

Namcito Creative is the author of this motion picture for purposes of copyright and other laws. The events and characters depicted in this motion picture are fictitious. Any similarity to actual persons, living or dead, or to actual events, is purely coincidental.
Ownership of this motion picture is protected by copyright and other applicable laws, and any unauthorized duplication, distribution or exhibition of this motion picture could result in criminal prosecution as well as civil liability.

Căn hộ số 69 – Tập 1 (Trailer)


Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.