Âm nhạc

CÂU LẠC BỘ ĐỜN CA TÀI TỬ ẤP 3-Xã Vĩnh Lợi – Sinh hoạt tại nhà anh Dịp – Tối 10.11.2018

CÂU LẠC BỘ ĐỜN CA TÀI TỬ ẤP 3-Xã Vĩnh Lợi - Sinh hoạt tại nhà anh Dịp - Tối 10.11.2018

phong trào đờn ca tài tử,đươc sự chấp thuận chính quyền địa phương,đội clbdctt chúng tôi, hàng tháng tụ hội lại sinh hoạt vui vẻ trên tin thần yêu nghệ thuật là chính.

Cùng Nghe CÂU LẠC BỘ ĐỜN CA TÀI TỬ ẤP 3-Xã Vĩnh Lợi – Sinh hoạt tại nhà anh Dịp – Tối 10.11.2018

Chia sẻ bởi Làng Nhạc Tài Tử tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.