Kế toán

Chia sẻ Sổ kế toán SQL – Bộ sổ kế toán trên Excel chạy nhanh và linh hoạt, công thức mở

Chia sẻ Sổ kế toán SQL - Bộ sổ kế toán trên Excel chạy nhanh và linh hoạt, công thức mở

Video Chia sẻ Sổ kế toán SQL – Bộ sổ kế toán trên Excel chạy nhanh và linh hoạt, công thức mở

Công thức tạo ra bộ sổ kế toán SQL chạy nhanh nhất với các phương pháp Excel hiện nay. Đây là phương pháp Tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools. Bộ sổ bao gồm các sổ kế toán chi tiết, thẻ kho, sổ tổng hợp, bảng cân đối phát sinh, sổ cái…. Đặc biệt cung cấp hệ thống tài khoản chữ “T” chạy tự động. Các sổ đều được liên kết tự động từ dữ liệu nguồn là sổ nhật ký chung. Hỗ trợ cách thức trích xuất ngược: từ báo cáo tổng hợp nhấp đúp chuột xem báo cáo chi tiết của mã đối tượng chọn. Bạn chỉ cần nhập phát sinh từ nhật ký chung, các danh mục, toàn bộ sổ đều chạy tự động bằng công thức.
(*) Download file Excel Sổ kế toán SQL: https://drive.google.com/file/d/1EieEdL9NbLulomS0v4NNefqzWysG-2rm/view?usp=sharing

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.