Du lịch

Chôm Chôm Vietnamese Kitchen – Atlanta. Nhà Hàng Chôm Chôm.

Nhà hàng Chôm Chôm những món ăn thuần túy Việt Nam.

https://www.youtube.com/c/MVNguyenFamilysLifeinAmerica

#ChômChôm, #ChômChômVietnamesKitchen, #NhàHàngChômChôm

Chôm Chôm Vietnamese Kitchen - Atlanta. Nhà Hàng Chôm Chôm.

Chôm Chôm Vietnamese Kitchen – Atlanta. Nhà Hàng Chôm Chôm.


Chia sẻ bởi MV Nguyen Family’s Life in America cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.