Ôn tập

CHỮA ĐỀ THI NGỮ VĂN CỦA HẢI DƯƠNG

Nội dung đề : đọc hiểu 1 đoạn trong” Chiếc lược ngà” , vai trò của ước mơ, phân tích phần 2 bài thơ ” Nói với con”

CHỮA ĐỀ THI  NGỮ VĂN  CỦA HẢI DƯƠNG

CHỮA ĐỀ THI NGỮ VĂN CỦA HẢI DƯƠNG


Chia sẻ bởi Huệ Nguyễn cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.