Kế toán

Chuẩn bị kiểm toán 86 trạm thu phí BOT | VTC

Chuẩn bị kiểm toán 86 trạm thu phí BOT | VTC

Video Chuẩn bị kiểm toán 86 trạm thu phí BOT | VTC

VTC | Ông Hồ Đức Phớc – tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, hiện đang thực hiện kiểm toán 187 vụ việc, đồng thời khẳng định sẽ kiểm toán 86 trạm thu phí BOT trên cả nước

* Nguồn: VTC14
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
*Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTCNews: http://goo.gl/tOkVQv

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.