Dịch vụ

Dịch vụ móng Bột #1-Tiếng Anh ngành Nails (2019)

Dịch vụ móng Bột #1-Tiếng Anh ngành Nails (2019)

Video Dịch vụ móng Bột #1-Tiếng Anh ngành Nails (2019)

Giao tiếp Tiếng Anh ngành Nails-Powder-phan 1
Video này hướng dẫn các câu giao tiếp tiếng anh cho dịch vụ làm móng bột POWDER theo trình tự.

1. Xác định loại dịch vụ Móng bột.
2. Length & shape
3. Đắp Bột
4. File & retouch
5. Polish/Finish

Các bạn nhớ Subscribe để được thông báo khi có video mới nhe.

Các topics khác.
Hành trang cho người làm Nails

Cách giao tiếp, xử lý tình huống

Từ vựng ngành Nails

Tiếng Anh ngành Nails

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.