Đời sống

Đời Sống ở Mỹ: Đi lượm rác trúng mánh được Mát Xa cổ và vai thiễt đã luôn

Đời Sống ở Mỹ: Đi lượm rác trúng mánh được Mát Xa cổ và vai thiễt đã luôn

  • Hôm nay luợm được cái loa không dây tổ bà chảng ,cái máy rửa chén,cái máy hút bụi hiệu dyson, 1 goái thuốt lá.

Đời Sống ở Mỹ: Đi lượm rác trúng mánh được Mát Xa cổ và vai thiễt đã luôn


Chia sẻ bởi Kenh Hoa Ky tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.