Âm nhạc

Đờn Ca Tài Tử Cải Lương Tỉnh Cà Mau Tháng 7 2018 – Chủ Đề Hành Trình Đất Mũi

Đờn Ca Tài Tử Cải Lương Tỉnh Cà Mau Tháng 7 2018 - Chủ Đề Hành Trình Đất Mũi

#nsBuiTrungDang #nsHuynhTieuNhi #nsHangNi #nsThaoVy #DonCaTaiTu
Tài tử ca: Bùi Trung Đẳng, Thảo Vy, Huỳnh Tiểu Nhi, Hằng Ni.
Tài tử đờn: Thanh Phong, Thanh Hồng, Nguyễn Phu, Trường Giang.
ĐCTT cải lương Cà Mau tháng 7-2018, chủ đề Hành trình đất Mũi.
Gồm các bài ca:
– Lưu luyến tình quê – Thể điệu liên nam _ Soạn giả Kim Phuợng _ NS Bùi Trung Đẳng & Thảo Vy trình bày.
– Đất Mũi bức tranh quê – Thể điệu Giang nam 10 câu _ Soạn giả Thảo Hương _ NS Huỳnh Tiểu Nhi.
– Ca cổ Nhớ mãi Khai Long _ Soạn giả: Trường Giang _ Nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng – Hằng Ni.

Cùng Nghe Đờn Ca Tài Tử Cải Lương Tỉnh Cà Mau Tháng 7 2018 – Chủ Đề Hành Trình Đất Mũi

Chia sẻ bởi Tranaiti tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.