Đời sống

ĐTC Phanxicô: Đời sống Ki-tô hữu đích thực có thể làm chứng cho Chúa Ki-tô

ĐTC Phanxicô: Đời sống Ki-tô hữu đích thực có thể làm chứng cho Chúa Ki-tô

 • Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 2/5/2021, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta cần Chúa và Chúa cũng cần chúng ta. Chúng ta cần kết hiệp với Chúa vì với Người chúng ta làm được mọi sự. Và Chúa cần chúng ta để chúng ta làm chứng tá cho Người. Khi kết hiệp với Chúa chúng ta nhận được ơn Chúa Thánh Thần và chúng ta có thể làm điều tốt cho tha nhân và xã hội, cho Giáo hội, và nhờ chứng tá cuộc sống Ki-tô hữu thật sự chúng ta có thể làm chứng cho Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi các Ki-tô hữu cầu nguyện, xin cho có những suy nghĩ, hành động, cái nhìn của Chúa Giê-su để mang lại những hoa trái tốt cho thế giới.


  Liên lạc và hỗ trợ Vatican News Tiếng Việt qua email: tiengviet@vaticannews.va
  Đăng ký nhận tin tức qua email: https://www.vaticannews.va/vi/newsletter-registration.html
  Theo dõi / follow Kênh Vatican News Tiếng Việt tại:
  – Website: https://vaticannews.va/vi.html

  Mạng xã hội:
  – Youtube: https://www.youtube.com/c/VaticanNewsVI
  – Facebook: https://www.facebook.com/vaticannews.vi
  – Instagram: https://www.instagram.com/vaticannews.vi
  – Twitter: https://twitter.com/vaticannewsvi

  Podcast: Vatican News Tiếng Việt
  – Spotify: https://open.spotify.com/show/0CPs2j2U9FGs6ktulHKcEn?si=F7LRAlscQdeYzxiGXirn6w
  – Google Podcast: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80YWM3MWQ4MC9wb2RjYXN0L3Jzcw
  – Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/vn/podcast/vatican-news-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/id1551917143

ĐTC Phanxicô: Đời sống Ki-tô hữu đích thực có thể làm chứng cho Chúa Ki-tô


Chia sẻ bởi Vatican News – Tiếng Việt tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.