Ôn tập

[FILE NGHE TIẾNG HÀN SƠ CẤP] BÀI 2 : 학교( Trường học) có đáp án #luyennghetiengHan

File nghe giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1 bài 2 có phụ đề+ đáp án đi kèm

[FILE NGHE TIẾNG HÀN SƠ CẤP] BÀI 2 : 학교( Trường học)  có đáp án #luyennghetiengHan

[FILE NGHE TIẾNG HÀN SƠ CẤP] BÀI 2 : 학교( Trường học) có đáp án #luyennghetiengHan


Chia sẻ bởi 유미티비-Yumii TV cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.