Giải đáp

Fix lỗi không apply được độ nhạy giải thích về regedit no recoil

Fix lỗi không apply được độ nhạy giải thích về regedit no recoil

 • – Link Tải Phục Hồi Mouse: https://drive.google.com/file/d/1CwBFdkpVgpvuSCqQVGrQX20R71Ey2CQg/view?usp=sharing
  – Link tải LD player giả lập rất nhẹ mượt cho free fire pc: https://vn.ldplayer.net?n=63392186#utm_source=aff&utm_medium=aff&utm_campaign=aff63392186
  – Link setting cơ bản Ldplayer: https://www.youtube.com/watch?v=Ri_0gQAG3HM&t=110s
  – Link Group Facebook Bầu Kiên TV: https://www.facebook.com/groups/459719711877671
  – Link tải smartgaga nguồn Fe tv mới nhất cho pc: https://bit.ly/3bx67Gj
  —————————————————————————–
  @ Link tải Autuhotkey: https://bit.ly/3hmDn5r
  @ Link hướng dẫn đọc sửa mã code autohotkey: https://www.youtube.com/watch?v=ZrCynp72JIM&t=2s
  @ Link hướng cài và sử dụng Autohotkey: https://www.youtube.com/watch?v=QdxCDuObde0
  —————————————————————————–
  – Độ nhạy Msi và Bluestack ob29: https://www.youtube.com/watch?v=R9r7nsUk1Us&t=210s
  – Độ nhạy Ldplayer ob29: https://www.youtube.com/watch?v=NOkef1yetdE&t=102s
  – Độ nhạy memuplay ob29: https://www.youtube.com/watch?v=xY4dbkqK4fE
  – Độ nhạy Smartgaga ob29: https://www.youtube.com/watch?v=Tm7FknEU_NM
  – Độ nhạy 100% ko rung tâm: https://www.youtube.com/watch?v=_1HwBFmUUlg&t=58s
  – Link tải Free Fire Max: https://vn.ldplayer.net/games/garena-free-fire-max-on-pc.html?n=63392186#utm_source=www.youtube.com/c/Si%C3%AAutr%E1%BB%99mTvbaukienstudio/community&utm_medium=aff&utm_campaign=aff63392186

Fix lỗi không apply được độ nhạy giải thích về regedit no recoil


Chia sẻ bởi Bầu Kiên Tv tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.