Giải đáp

Giải thích vật chất và tâm, giải đáp thắc mắc phật tử. 11/08/2018. Sư Khánh Hỷ

Giải thích vật chất và tâm, giải đáp thắc mắc phật tử. 11/08/2018. Sư Khánh Hỷ

  • @Phật Giáo Nguyên Thủy – Theravāda Nguồn: Sư Khánh Hỷ

Giải thích vật chất và tâm, giải đáp thắc mắc phật tử. 11/08/2018. Sư Khánh Hỷ


Chia sẻ bởi Phật Giáo Nguyên Thủy – Theravāda tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.