Tin mới

Gialai Team Reunion 2020 Tập 3: Tiệc Birthday A Vinh-A Michael-A Đức-A Tí Tại Dinh Thự Của A Michael

Gialai Team Reunion 2020 Tập 3: Tiệc Birthday A Vinh-A Michael-A Đức-A Tí Tại Dinh Thự Của A Michael

Video Gialai Team Reunion 2020 Tập 3: Tiệc Birthday A Vinh-A Michael-A Đức-A Tí Tại Dinh Thự Của A Michael

Facebook của anh Tí: https://www.facebook.com/tyler.ngo1
Facebook của SP : https://www.facebook.com/biculi
Fanpage chính thức của anh Tí & Sp: https://www.facebook.com/danchoicincinnati/
Channel của bà Hương: http://www.youtube.com/channel/UCCreq6jqjFj_Jv460J4n9_w

Drone filmed by Brilliart Films
? http://www.youtube.com/BrilliartFilms
? https://www.facebook.com/BrilliartFilms

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.