Doanh nghiệp

Hàng loạt doanh nghiệp “chết lâm sàng” trước làn sóng Covid-19

Hàng loạt doanh nghiệp “chết lâm sàng” trước làn sóng Covid-19

Video Hàng loạt doanh nghiệp “chết lâm sàng” trước làn sóng Covid-19

Chưa kịp phục hồi trở lại từ các đợt bùng phát dịch trước, các doanh nghiệp Việt Nam lại tiếp tục rơi vào trạng thái “chết lâm sàng” trong làn sóng Covid-19 lần thứ 4.

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtcnow#nowtinmoi

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.