Âm nhạc

Hát Giai, Hát Ru ( Ca Trù )

Hát Giai, Hát Ru ( Ca Trù )

Chương trình Hòa Nhạc – đại Hội âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam – Lần Thứ V – 3rd Aug 2019.

Hát Giai, Hát Ru ( Ca Trù )
Singing Solo (đơn Ca )
Performed by/Trình Bày : Tiếng Hoài Hương

Cùng Nghe Hát Giai, Hát Ru ( Ca Trù )

Chia sẻ bởi Tam Le tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.