Âm nhạc

HÁT XẨM: Cô Hàng Nước – NSUT Thanh Ngoan – NS Mai Tuyết Hoa – 2011

HÁT XẨM: Cô Hàng Nước - NSUT Thanh Ngoan - NS Mai Tuyết Hoa - 2011

Xẩm: Cô Hàng Nước
Làn điệu: Tàu Điện
Biểu diễn: NSƯT Thanh Ngoan – Mai Tuyết Hoa
Album: Xẩm Hà Nội

Cùng Nghe HÁT XẨM: Cô Hàng Nước – NSUT Thanh Ngoan – NS Mai Tuyết Hoa – 2011

Chia sẻ bởi Mai Đức Thiện tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.