Âm nhạc

Hát xẩm Con cò

Hát xẩm Con cò

Bài hát mô tả tình nghĩa cao cả của con cái chưa đáp đền được công lao cha mẹ

Cùng Nghe Hát xẩm Con cò

Chia sẻ bởi Trong Tan Nguyen tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.