Âm nhạc

Hát Xẩm NSUT Đoàn Thanh Bình

Hát Xẩm NSUT Đoàn Thanh Bình

Các bài Hát Xẩm qua giọng hát của NSUT Đoàn Thanh Bình
1. Bài Thơ Dâng Mẹ
Lời: Phùng Văn Đủ
Làn điệu: Ngâm Sa Mạc, Thập Ân, Ba Bậc, Huê Tình
2. Công Cha Nghĩa Mẹ
Lời: Nguyễn Đức Hiên
Làn điệu: Ngâm Sa Mạc, Thập Ân, Ba Bậc, Huê Tình
3. Khúc Ca Xây Dựng Quê Hương
Lời: Nguyễn Văn Chiêm
Làn điệu: Xẩm Xoan
4. Lời Mẹ Ru
Lời: Bùi Trọng Thưởng
Làn điệu: Ngâm Sa Mạc, Xẩm Thập Ân
5. Mười Công Cha
Lời: Nguyễn Quý Sinh
Làn điệu: Ngâm Sa Mạc, Xẩm Thập Ân
6. Sông Thương Nước Chảy Đôi Dòng
Lời: Dân gian
Làn điệu: Xẩm Huê Tình

Cùng Nghe Hát Xẩm NSUT Đoàn Thanh Bình

Chia sẻ bởi Mai Đức Thiện tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.