Ôn tập

HDSD PHẦN MỀM TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ONE MINUTES PRO

Phần mềm tạo đề thi trắc nghiệm từ ngân hàng đề thi One minutes Pro. Quản ngân hàng trực tiếp file Word, rất tiện lợi và rất dễ sử dụng.
Tác giả: Huỳnh Tấn Tám (ĐT: 0918972581).
Phí dùng PM chỉ có: 300 000Đ/1 máy.
Dùng thử: https://drive.google.com/file/d/0B-Rhk6IPt5oYV0dQX0ZuR2N0XzA/view?usp=sharin
Phiên bản mới: https://www.youtube.com/watch?v=viOHPki4CWg&t=1s
Phần mềm trộn đề trắc nghiệm miễn phí A đến Z: https://drive.google.com/file/d/0B-Rhk6IPt5oYU3UzTC1sYVlzVGc/view?usp=sharing
Link tải PM trộn đề trắc nghiệm miễn phí: https://drive.google.com/file/d/1hSxnm-gRxLmBg0TaqL3Xxv6aYICPs22n/view?usp=sharing
Link tải phần mềm ra đề thi từ ngân hàng câu hỏi (dùng thử): https://drive.google.com/file/d/1zH0Wsef1I5RPK9xHbg4nIhjqTCDnE6Je/view?usp=sharing

HDSD PHẦN MỀM TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ONE MINUTES PRO

HDSD PHẦN MỀM TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ONE MINUTES PRO


Chia sẻ bởi Huỳnh Tấn Tám cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.