Tài chính

HN tổng kết hoạt động CTPH số 01 (vay vốn Ngân hàng AgriBank) năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

HN tổng kết hoạt động CTPH số 01 (vay vốn Ngân hàng AgriBank) năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

Video HN tổng kết hoạt động CTPH số 01 (vay vốn Ngân hàng AgriBank) năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

Video do Trung tâm VHTTTT&DL huyện Thường Xuân ghi hình.

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.