Học hay

Học giải RUBIK dễ hay khó, Tôi làm được thì ai cũng làm được

Sau một thời gian tập giải Rubik, Dương đã giải được 6 mặt, cho dù thời gian chưa nhanh. Được như thế này là một cố gắng của Dương rồi.

Học giải RUBIK dễ hay khó, Tôi làm được thì ai cũng làm được

Học giải RUBIK dễ hay khó, Tôi làm được thì ai cũng làm được


Chia sẻ bởi Kênh Em Bé cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.