Kế toán

Học Kế toán thực hành – Bài 7: Tính giá các đối tượng kế toán – Trung tâm Kế Toán Hợp Nhất

Học Kế toán thực hành - Bài 7: Tính giá các đối tượng kế toán - Trung tâm Kế Toán Hợp Nhất

Video Học Kế toán thực hành – Bài 7: Tính giá các đối tượng kế toán – Trung tâm Kế Toán Hợp Nhất

Học Kế toán thực hành Online, trực tiếp – Bài 7 Tính giá các đối tượng kế toán :
– Tính toán, xác định giá trị ban đầu, giá trị hao mòn khi sử dụng và giá trị còn lại của tài sản cố định.
– Tính toán, xác định giá trị nhập, xuất, tồn của hàng tồn kho (vật liệu, công cụ, thành phẩm, hàng hóa…)
– Hiểu ứng dụng của việc tính giá trên để vận dụng trong trình bày Báo cáo tài chính (cụ thể là bảng cân đối kế toán và thuyết minh BCTC)

– Phần Bài tập tài liệu :
https://ketoanhopnhat.edu.vn/hoc-ke-toan-online-ke-toan-thuc-hanh-ke-toan-hop-nhat.html
https://ketoanhopnhat.edu.vn/

——————————————–
* Mời bạn đăng ký khóa học Trực tiếp/Online
– Để nhận được hỗ trợ hướng dẫn Trực tiếp giúp bạn hiểu bài nhanh hơn & cũng như nhận được trọn bộ video tài liệu của khóa học này !
– Tư vấn học Cô Thúy : 0908.125.042
– Học tại 952 Quang Trung, P8, Gò Vấp, tpHCM
– Tham khảo thêm : WWW.KeToanHopNhat.Edu.vn

——————————————–
Chúc các bạn Thành công !
Trung tâm Kế toán Hợp nhất
#Hocketoan #HocketoanOnline #Họckếtoánthựchành

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.