Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN BỘ BÀI HUYỀN THOẠI RUNETERRA : SENNA VEIGA ĐIỀU KHIỂN BÓNG TỐI :3 , LATE CỰC MẠNH

HƯỚNG DẪN BỘ BÀI HUYỀN THOẠI RUNETERRA : SENNA VEIGA ĐIỀU KHIỂN BÓNG TỐI :3 , LATE CỰC MẠNH

 • LINK : https://lor.mobalytics.gg/decks/c4nuj2uq0ji4esdu8amg
  CODE : #CEBQOBIKAQNDCXK6MKTACAIBAUUAEBIFBAEQGAIFAUFQGBIKAGMADUIBAECAKOAA

  ▬ Chi Tiết Game ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
  #runeterra
  #chitietgame
  #huyenthoairuneterra

  FB của mình : https://www.facebook.com/Huykurobaa/
  Fanpage : https://www.facebook.com/gaming/huyku…
  Group : https://www.facebook.com/groups/70420…
  Discord : https://discord.gg/Gvpb579w6G
  ID LOR : HUYKUROBA#1995
  Donate : https://playerduo.com/huykuroba

HƯỚNG DẪN BỘ BÀI HUYỀN THOẠI RUNETERRA : SENNA VEIGA ĐIỀU KHIỂN BÓNG TỐI :3 , LATE CỰC MẠNH


Chia sẻ bởi Chi Tiết Game tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.