Tiêu dùng

Hướng dẫn đặt hàng online Bách Hóa Xanh mùa COVID đơn giản, an toàn

Hướng dẫn đặt hàng online Bách Hóa Xanh mùa COVID đơn giản, an toàn

  • Hướng dẫn đặt hàng online Bách Hóa Xanh mùa COVID đơn giản, an toàn
    Truy cập vào link này:
    https://www.bachhoaxanh.com/zalomarket/tim-sieu-thi
    Tìm cửa hàng gần nhà. Sau đó tiến hành đặt hàng.
    Vì hiện nay số lượng người đặt hàng tăng cao. Một số cửa hàng ngưng nhận đơn khi quá tải. Bạn có thể quay trở lại đặt sau. Thời buổi dịch bệnh, đặt hàng khó khăn. Chúng ta phải cố gắng chấp nhận thôi.

Hướng dẫn đặt hàng online Bách Hóa Xanh mùa COVID đơn giản, an toàn


Chia sẻ bởi Khánh WiFi tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.