Ôn tập

Hướng dẫn giải Đề thi Hoá đại Cương Lần 3

Nội dung:
1. Nhiệt động hoá học (S,H,G)
2. Tốc độ phản ứng k, hằng số cân bằng K và chuyển dịch cần bằng
3. pH và độ tan

Link tải đề: https://drive.google.com/file/d/1Hv-WtPSzD_dZFyqtzEn4WcAj7wtI1D-U/view?usp=sharing

Hướng dẫn giải Đề thi Hoá đại Cương Lần 3

Hướng dẫn giải Đề thi Hoá đại Cương Lần 3


Chia sẻ bởi STRANGERHOAHOC cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.