Kế toán

Hướng dẫn ký hóa đơn điện tử bằng USB token Viettel

Hướng dẫn ký hóa đơn điện tử bằng USB token Viettel

Video Hướng dẫn ký hóa đơn điện tử bằng USB token Viettel

Khi đăng ký Hóa đơn điện tử Viettel, khách hàng sẽ được tặng miễn phí chứng thư số HSM chỉ ký trên hệ thống hóa đơn điện tử Viettel. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khách hàng có nhu cầu ký hóa đơn điện tử bằng USB token Viettel. Trong bài viết này, Chữ ký số Viettel HCM sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp cách cấu hình để có thể ký hóa đơn điện tử bằng USB token của Viettel.
Chi tiết bài viết tại:
https://www.chukyso-hcm.com/2020/05/ky-hoa-don-dien-tu-bang-chu-ky-so-viettel-hcm.html

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.