Phần mềm

Hướng dẫn Làm phiếu tự đánh giá chuẩn lên phần mềm TEMIS

Hướng dẫn Làm phiếu tự đánh giá chuẩn lên phần mềm TEMIS

Video Hướng dẫn Làm phiếu tự đánh giá chuẩn lên phần mềm TEMISHướng dẫn nhập đánh giá chuẩn giáo viên THPT vào phần mềm

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.