Gamer

Hướng dẫn lấy code, tải game cho ios app Việt Hóa của NTBgame

– Link tải APP để lấy code: http://download.tsyule.cn/index.php/Index/down/?appid=1&tgid=cf002900&type=3
– Link lấy tài khoản mật khẩu để lấy code: http://ntbgame.com/hdapp/

Hướng dẫn lấy code, tải game cho ios app Việt Hóa của NTBgame

Hướng dẫn lấy code, tải game cho ios app Việt Hóa của NTBgame


Chia sẻ bởi NTBgame private Việt Hóa cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.