Xe cộ

Hướng dẫn reset bảo dưỡng động cơ xe Toyota

Hướng dẫn cách reset bảo dưỡng xe Toyota … Video được thực hiện bởi Diễn Đàn Kỹ Thuật Xe Ô tô – https://www.axeoto.com
Các bước thực hiện reset bảo dưỡng xe Toyota:
– Bật on
– Nhấn nút trip đến khi hiện trip A
– Nhấn giữ nút trip
– Tắt off
– Bật on
– Trên màn hình cây số bắt đầu chớp theo vạch
– Giữ nút trip tới khi số km lên lại
– Đèn mainte request tắt
Xong!

Hướng dẫn reset bảo dưỡng động cơ xe Toyota

Hướng dẫn reset bảo dưỡng động cơ xe Toyota


Chia sẻ bởi Kỹ Thuật Xe Ô tô cùng https://lightxanh.com/ – Light Xanh.