Kế toán

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua vé tàu hỏa

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua vé tàu hỏa

Video Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua vé tàu hỏa

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khi mua vé tàu hỏa.
Hành khách truy cập vào các website sau đây để in hóa đơn điện tử:
http://hoadon.duongsatsaigon.vn
hoặc http://hoadon.vantaiduongsathanoi.vn

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.