Phần mềm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT TEAMS TRONG GIẢNG DẠY

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT TEAMS TRONG GIẢNG DẠY

Video HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT TEAMS TRONG GIẢNG DẠYPhần mềm dạy online rất nhiều và trong videos nay tôi xin giới thiệu, chia sẻ với mọi người tổng quan về phần mềm này và cách ứng dụng trong giảng dạy.
Đặc biệt hướng tới các thầy cô Trường Đại Học Kinh tế – ĐHQG HN (UEB)
Trong videos này sẽ có nội dung sau:
1) Giới thiệu tổng quan và gợi ý lựa chọn, đăng nhập vào ứng dụng
2) Quản lý giao diện/ngôn ngữ
3) Cách tạo lớp học
4) Cách lấy link/code lớp học và chia sẻ với học viên
5) Tổ chức lịch học, ghi hình và lấy links lưu trữ buổi dạy.
Rất hi vọng videos sẽ hỗ trợ được thầy cô phần nào.
Các links liên quan:
https://teams.microsoft.com/
http://giangvien.ueb.edu.vn/

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.