Phần mềm

Hướng dẫn sử dụng tạo File gcode khắc CNC dùng phần mềm Aspire 9.0

Hướng dẫn sử dụng tạo File gcode khắc CNC dùng phần mềm Aspire 9.0

Video Hướng dẫn sử dụng tạo File gcode khắc CNC dùng phần mềm Aspire 9.0Hướng dẫn sử dụng tạo File gcode khắc CNC dùng phần mềm Aspire 9.0
link tải phần mềm: https://drive.google.com/file/d/1rTC6wBRVEzdCCIUkjUsx8OrfxZlmBjSt/view

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.