Landing Page

Hướng dẫn tạo trang LadiPage Livestream

Hướng dẫn tạo trang LadiPage Livestream

Video Hướng dẫn tạo trang LadiPage Livestream

Đầu tiên bạn cần có một tài khoản trên TikPage. Đăng nhập vào TikPage bằng link: https://app.tikpage.com
——————————–
Bước 1: Tạo mới một trang LadiPage theo mẫu giao diện Livestream
Bước 2: Tạo và thiết lập ứng dụng TikPage cho trang.
Bước 3: Copy mã script TikPage và nhúng vào trang LadiPage

Bấm vào đây để Livechat với TikPage để được hỗ trợ thêm:
https://bit.ly/tikpage-livechat

Share tại website: https://lightxanh.com/ – Light Xanh.